Zaměstnanci

 Kdo se stará o Vaše děti v mateřské škole Fialka ve školním roce 2017-2018?

Zástupce ředitele, třídní učitelka: Mgr. Zora Svobodová
Zdravotnice: Blanka Hábová

Logoped pro běžné třídy: Mgr. Petra Řeháková

 

 

 

Třída Motýlci

Paní učitelky:

Radka Přibylová

Ester Rašková

 

Asistent pedagoga:
Jaroslava Šmídová

 

Třída Ježečci

Paní učitelky:
Bc. Andrea Šmídová

Blanka Hábová

Asistent pedagoga:
Bc. Tamara Bidyuk

 

Třída Rybiček

Paní učitelky:

Mgr. Kateřina Fürstenzellerová

 

Asistenti pedagoga:
Kristyna Zabystrzanová

Lýdie Kaplová

 

Třída Myšek


Paní učitelky:

Bc. Marie Brablecová

Mgr. Zora Svobodová

Asistenti pedagoga:

Ana Trifunovič

 

 

Správní  personál

Kuchařky školní kuchyně: Milena Jelínková

                                     Ludmila Lysová

Hospodářka ŠJ:               Olga Šplíchalová

Školnice, uklízečka: Marcela Žmolilová
Uklízečka: Alena Kratochvílová