Stravné

 Lze platit převodem nebo složenkou, která je k dispozici na třídách. Nezapomeňte uvádět variabilní symbol. Každé dítě má svůj vlastní variabilní symbol (stejný i pro placení školného).

Kalkulace stravného je vyvěšena níže nebo na třídách (nástěnka v šatně). Stravné na dané období počítejte cca 22 x cena stravného na den.

Stravné se platí na účet: 19 - 170 730 399 / 0800 vždy do 15. dne v měsíci.
Účet je stejný jako pro placení školného, stravné má předčíslí 19, školné 6023.

Prosíme plátce s jiným příjmením, než má dítě, o zvýraznění svého příjmení v přihlášce na stravné a školné.

SEZNAM ALERGENU NA STRÁNKÁCH ,,JÍDELNÍČEK''

Podmínky odhlašování stravného

Stravné se odhlašuje osobně či telefonicky 24 hodin předem! Každý den ráno lze odhlásit stravu pouze do 8:00 hod. 

  • osobně na třídách
  • telefonicky na tel.č.: 235 313 486 (třídy) nebo na tel.č.: 235 314 003 (ředitelna, pí hospodářka – je zde záznamník a funguje i ve večerních hodinách),

Každý neodhlášený den Vám bude započítáno polodenní stravné. Pokud nestačíte dítě odhlásit, je možné si první den nemoci přijít do kuchyně vyzvednout oběd do 11:45 h. Jinak je strava použita jako přídavek pro ostatní děti.

V případě dotazů či nahlášení změn kontaktujte paní hospodářku Olgu Šplíchalovou, v provozní době telefonicky na č. 235 314 003 nebo osobně v kanceláři:MŠ Fialka (hlavní vchod).

Organizace provozu stravování

Výdej jídel:
dopolední svačina: 8:45 hod
oběd: 11,45 hod
hlavní jídlo: 12,00 – 12,15 hod
odpolední svačina: 14,15  14,30 hod

Ceny obědů

Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, která platí od 8. března 2007, se v příloze č. 2 mění finanční normativy na nákup potravin podle věku strávníka.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. ve školním roce dítě MŠ s odkladem povinné školní docházky dosáhne 7 let věku a finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let. Školní rok se považuje od 1.9. příslušného roku do 31.8. příslušného roku.

Kalkulace stravného dle jednotlivých kategorií

Od 1. 9. 2011 se v celém subjektu MŠ Laudova, se speciálními třídami zavádějí níže uvedené ceny stravného. Ke zvýšení ceny stravného jsme byli donuceni rapidním zdražením potravin. Zvyšte si, prosím, částky u trvalých příkazů, Ceny platné od 1.9.2011 do další aktualizace

Celodenní strava děti 3-6 let
celkem 34,- Kč na den (tj. 748,- Kč na měsíc)
přesnídávka: 7,- Kč
oběd: 20,- Kč
svačina: 7,- Kč

 

Celodenní strava děti 7-10 let
celkem 40,- Kč na den (tj. 880,- Kč na měsíc)
přesnídávka: 9,- Kč
oběd: 24,- Kč
svačina: 7,- Kč

 

Polodenní strava děti 3-6 let
celkem 27,- Kč na den (tj. 594,- Kč na měsíc)
přesnídávka: 7,- Kč
oběd: 20,- Kč

 

Polodenní strava děti 7-10 let
celkem 33,- Kč na den (tj. 726,- Kč na měsíc)
přesnídávka: 9,- Kč
oběd: 24,- Kč