Školné

 Lze platit převodem nebo složenkou, která je k dispozici na třídách. Nezapomeňte uvádět variabilní symbol. Každé dítě má svůj vlastní variabilní symbol (stejný i pro placení stravného).

Prosíme plátce s jiným příjmením, než má dítě, o zvýraznění svého příjmení v přihlášce na stravné a školné.

Školné se platí na účet: 6023 - 170 730 399 / 0800 vždy do 15. dne v měsíci.
Účet je stejný jako pro placení stravného, stravné má předčíslí 19, školné 6023.

Školné je stanoveno ve Směrnici pro stanovení výše úplaty za přeškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

  • Měsíčně 700 Kč (předškolní děti  a děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou od úplaty osvobozeny).