Říkanky

Písničky a říkanky,

Děti se učí tyto říkanky a rozpočítadla:

Při ranním povídání:

BRAMBORA
LEZE BROUK
ČEPICE A RUKAVICE
DRAK
FOUKEJ VĚTŘÍČKU
HAD LEZE
JARO
JEŽEK
MEDVĚD
MIKULÁŠ
MYŠKY
PACI, PACI
RODINA
SNĚHULÁK
TÝDEN
VRÁNA
ŽÁBA

Při rozumové výchově:

ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU
LISTOPAD
KLUK

Při rozpočítávání:

ČERTOVO ROZPOČÍTADLO
ŽÍŽALA
PETRKLÍČ

Při tělesném cvičení:

Dobrý den
Když já

Při rozvoji sebeobsluhy:

Čistím zoubky
Oblékací

 

 

Paci paci

Paci, paci, pacičky,
(tleskáme)
To jsou čisté ručičky
(hladíme si jednu i druhou dlaň dlaní)
To jsou ruce jako květ,
(postavíme ruce před tělo a otáčíme dlaně od obličeje a zpět)
Radost na ně pohledět
(tleskáme)

Nahoru


Brambora

Kutálí se ze dvora,
(motáme ruce před tělem okolo sebe)
takhle velká brambora,
(rukama znázorníme před tělem kruh)
neviděla, neslyšela,
(přikrýváme oči, uši)
že na ní padá závora.
(vnější hranou dlaně jedné ruky klepeme do dlaně nastavené druhé ruky)
Kam koukáš ty závoro?
(rukou vytvoříme u čela kšilt a rozhlížíme se do stran)
Na tebe ty bramboro!
(ukazujeme před sebe/dítě)
Kdyby tady projel vlak,
(pažemi znázorňujeme pohyb vlaku – jako při běhu)
byl by z tebe bramborák!
(dlaněmi uplácáváme placku)

Nahoru


Ježek

Ve spadaném listí v trávě
(třepetáním prstů před tělem od hlavy dolů)
Běhá ježek s ježčaty
(tleskáme/ťukáme spojeným ukazováčkem a prostředníčkem jedné ruky do stejných prstů druhé ruky)
Záda jako jehelníček
(před tělem dlaněmi znázorníme hromadu jako záda)
Na bříšku je nahatý
(hladíme si bříško)

Nahoru


Medvěd

Tenhle medvěd vaří med.
(napodobujeme rukou míchání)
Dá lištičce sestřičce.
(dotkneme se prstem nosu)
Dá veverce do hrnce.
(ukazováčkem a prostředníčkem pravé i levé ruky naznačujeme u pusy zuby)
Ježkovi dá medu soudek.
(rozevřenými dlaněmi kmitáme před sebou, jako pohybující se ježek s bodlinami)
Zajíčkovi dá na zoubek.
(ukazováčkem a prostředníčkem pravé i levé ruky naznačujeme na hlavě uši)
Zvířátka se radují,
(tleskáme do rytmu)
medvědovi děkují.
(předkloníme se)

Nahoru


Vrána

Přiletěla vrána,
(stojíme, ruce máme ve špetce na ramenech a kmitáním lokty napodobujeme ptačí let)
sedla do trní
(posadíme se na židli)
Přiletěla druhá,
(opakujeme držení a pohyb rukou)
sedla vedle ní
(posadíme se na židli)
Přiletěla třetí,
(opakujeme držení a pohyb rukou)
sedla na špičku
(posadíme se na židli)
Přiletěla čtvrtá
(opakujeme držení a pohyb rukou)
hrála písničku
(tleskáme do rytmu)

Nahoru


Mikuláš

Mik, mik, Mikuláš,
(tleskáme do rytmu)
přišel s čertem na koláč.
(tleskáme do rytmu)
I ty čerte rohatý,
(ukazováčkem jedné ruky znázorňujeme ty-ty-ty jako při zlobení)
Nech ten pytel za vraty.
(ukazováčkem druhé ruky znázorňujeme ty-ty-ty jako při zlobení)

Nahoru


Foukej, foukej větříčku

Foukej, foukej větříčku
(ruce zvedneme nad hlavu a lehkým pohybem ze strany na stranu naznačujeme pofukování větru)
shoď mi jednu hruštičku
(tlesknutí, palcem ukážeme číslo 1)
shoď mi jdenu nebo dvě
(tlesknutí, prsty ukážeme postupně čísla 1 a 2)
budou dobré obě dvě.
(pohladíme si dlaní bříško)

Nahoru


Dobrý den

Dobrý den, dobrý den
(ruce v bok, otočení trupu vlevo a potom vpravo)
dneska máme krásný den
(otočka na místě)
ruce máme na tleskání
(zatleskáme)
nohy máme na dupání
(zadupeme)
dobrý den, dobrý den
(ruce v bok, otočení trupu vlevo a potom vpravo)
dneska zlobit nebudem
(rukou se vztyčeným ukazovákem zakmitáme ze strany na stranu)

Nahoru


Když já – říkanka z Pohybového kroužku

Když já se vytáhnu, až na strom dosáhnu.
(stoj na špičkách, vytahování k nebi)
Když já se skrčím, u země trčím.
(sed ve dřepu)
Když já se zatočím, celý svět roztočím.
(otočka)
A když si sednu, ani se nehnu.
(sed)

Nahoru


Čáp ztratil čepičku – říkanka na procvičení barev

Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku
(doplníme barvu).
(Děti při říkance nasazují na magnetické tabuli čápovi kulichy.)

Nahoru


Čistím zoubky

Čistím zoubky řízy, řízy
ať jsou bílé jako břízy.
Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu,
horní a pak dolní řadu.
Ať jsou bílé jako sníh,
ať má každý radost z nich.

Nahoru


Oblékací

Do tunelu jede vlak,
pomaličku, tak a tak.
Kudy, kudy cestička,
už je venku pěstička. (nožička)

Nahoru


Leze leze brouk

Leze leze brouk
(lezeme po čtyřech)
vítr do něj fouk.
(lezeme po čtyřech)
Zatočil se dokola
(na čtyřech se otáčíme)
zavolejte doktora,
(lezeme po čtyřech)
převalil se brouk!
(převalíme se na záda, kopeme rukama a třepeme nohama)

Nahoru


Had leze z díry

Had leze z díry
(děti se drží za ruce a chodí - dělají "hada")
vystrkuje kníry,
bába se ho lekla
na kolena klekla.
Nic se bábo nelekej
na kolena neklekej
já jsem přece hodný had
já mám všechny děti rád.

Nahoru


Žába

Žába leze po žebříku,
(rukama napodobujeme ručkování po žebříku od zdola nahoru)
natahuje elektriku.
(ruce před tělem sevřeme v pěst vedle sebe, jako bychom chytili drát a oddalujeme je od sebe pohybem do stran, jako bychom drát natahovali)
Nejde to, nejde to.
(paže ohneme před tělem v loktech, ruce směřují vzhůru. Krouživým pohybem tam a zpět v zápěstí naznačujeme, že to nejde)
Necháme to na léto.
(tleskáme do rytmu)

Nahoru


MYŠKY

MYŠKY CHODÍ PĚKNĚ TIŠE
(hrabavý pohyb rukama před tělem)
MAJÍ TLAPKY JAKO Z PLYŠE
(pohladíme si hřbet jedné ruky, potom druhé)
TIŠE MYŠI, ŠÍ, ŠÍ, ŠÍ
(náznak gesta potichu přiložením ukazováku k ústům)
AŤ NÁS KOCOUR NESLYŠÍ
(zakrytí uší dlaněma)

Nahoru


RODINA

TO JE TÁTA,
TO JE MÁMA,
TO JE DĚDA,
TO JE BÁBA,
TO JE VNOUČEK,
MALÝ KLOUČEK.
TENHLE TÁTA DOMŮ CHVÁTÁ,
TAHLE MÁMA JE TU S NÁMA,
TENHLE DĚDA HOUBY HLEDÁ,
TAHLE BABKA SBÍRÁ JABKA,
A TEN KLUK,
ROSTE JAKO BUK
(Při říkance ukazujeme ukazovákem vůdčí ruky jednotlivé prsty ruky druhé)

Nahoru


TÝDEN

(znaky vycházejí z českého znakového jazyka)
V PONDĚLÍ SE ŠPATNĚ VSTÁVÁ,
(rozevřeme dlaň vůdčí ruky a palcovou stranou ji přiložíme k čelu, učiníme pohyb mírným obloukem dolů směrem k bradě, kdy se ruka zastaví dotykem ukazováku o bradu)
V ÚTERÝ SE ŠTĚTCEM MÁVÁ,
(vůdčí ruku v pěst, natažené zůstávají pouze palec a malík, rukou opakovaně krátce švihneme v zápěstí před ramenem vůdčí ruky, dlaň při pohybu směřuje k hrudi)
VE STŘEDU SI KRESLÍME,
(dlaně postavíme před tělem nad sebe, dlaněmi proti sobě, prsty pokrčíme do „hrabiček“ a rukama kroužíme do stran v protichůdném směru)
VE ČTVRTEK ZAS CVIČÍME,
(obě ruce v pěst, natažené zůstávají pouze palce a malíky, přiblížíme před tělem k sobě, aby se vzájemně dotýkaly palci a s mírným vrtivým pohybem v zápěstí ruce od sebe vzdalujeme do stran)
V PÁTEK HRAJEM NA PIÁNO,
(vůdčí ruku položíme dlaní do dlaně druhé ruky nastavené před tělem dlaní vzhůru, horním obloukem vůdčí ruku přesuneme dopředu, jako bychom z ruky sejmuli peníze a položili je před sebe na stůl)
V SOBOTU JSME DOMA S MÁMOU
(vůdčí ruku v pěst s nataženým palcem, přiložíme na paži opačné ruky, aby se jí palec dotýkal, a dvakrát opakovaně sjedeme palcem po paži od ramene k lokti)
V NEDĚLI VŠE KONČÍ,
(náznak gesta potichu přiložením ukazováku k ústům)
TÝDEN UŽ SE LOUČÍ.
(u vůdčí ruky zdvihneme palec a ukazovák, u druhé ruky všechny prsty. Obě ruce postavíme před tělo dlaněmi proti sobě v základním postavení a pohybem, jako když se točí kolo, obkreslíme kruh)

Nahoru


ČERTOVO ROZPOČÍTADLO

EN TEN TÝKY, DVA ŠPALÍKY,
ČERT VYLETĚL Z ELEKTRIKY.
BEZ KLOBOUKU, BOS,
NATLOUKL SI NOS.
BOULE BYLA VELIKÁ,
JAKO CELÁ AFRIKA.
VŠICHNI ČERTI PLAKALI,
JENOM JEDEN NEPLAKAL,
PROTOŽE SE POKAKAL.
(ukazujeme ukazovákem na děti při rozpočítávání denní služby – přípravu prostírání, židliček)

Nahoru


ŽÍŽALA

ŽÍŽALIČKA LÍNĚ LEZE
PO PĚŠINĚ PODLE MEZE.
LEZLA, LEZLA, TO SI DALA,
NA UZEL SE ZAVÁZALA.
KDO TEN UZEL ROZVÁŽE,
NA TOHO PRST UKÁŽE.
(ukazujeme ukazovákem na děti při rozpočítávání denní služby – přípravu prostírání, židliček)

Nahoru


DRAK

DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK?
(ruce dlaněmi proti sobě s ohnutými prsty postavíme před obličej jako tlamu)
HUDRY, HUDRY, JE TO TAK.
(ukazovákem naznačujeme výstrahu)
A MÁŠ ZUBY DRAČÍ?
(ukazovákem se dotýkáme rtů od koutku ke koutku, jako při počítání zubů)
MÁM DVA A TO MI STAČÍ.
(ukážeme dva prsty + gesto konec – ruce překřížené před tělem od sebe oddálíme)
A CO TĚMI ZUBY JÍŠ?
(ruku sevřeme do špetky a přikládáme opakovaně k ústům)
PRINCEZEN MÁM PLNOU SPÍŽ.
(zápěstí položí na hlavu a rozevřenou dlaní naznačíme korunu)
I TY DRAKU, KAŽDÝ TO VÍ,
(ukazovákem naznačujeme výstrahu)
ŽE JSI JENOM PAPÍROVÝ.
(tleskáme do rytmu)

Nahoru


JARO

OD SLUNÍČKA PŘIŠLA ZPRÁVA,
(nad hlavou nakreslíme prstem kruh, potom ruku sevřeme v pěst a necháme dopadnout do dlaně druhé ruky)
JE TU JARO, SLÁVA, SLÁVA.
(ruku natočíme před tělem dlaní k sobě, za ní schováme druhou sevřenou v pěst a při jejím pohybu vzhůru dlaň rozvíráme)
A TY ZIMO, UŽ JDI PRYČ
pěstmi třeseme před prsy, potom jednou rukou máchneme do strany k odehnání zimy)
JARO UŽ SI CHYSTÁ KLÍČ
(opět zakrytou ruku v pěst rozvíráme při pohybu vzhůru do kvetoucího stromu, potom rukou odmykáme)

Nahoru


KLUK

LEVÁ RUKA, PRAVÁ RUKA,
(předkládáme postupně ruce, jako bychom chtěli něco odtlačit)
DO DLANĚ SI PRSTÍ ŤUKÁ.
(vůdčí ruka poklepává prstem do dlaně druhé ruky)
PĚSTI, LOKTY, RAMENA,
(rukama ukazujeme jednotlivé části na svém těle)
HLAVA, BŘICHO, KOLENA.
(rukama ukazujeme jednotlivé části na svém těle)
OČI, PUSA, NOS,
(rukama ukazujeme jednotlivé části na svém těle)
TEN KLUK CHODÍ BOS.
(tleskáme do rytmu)

Nahoru


LISTOPAD

VÍTR PŘIŠEL S LISTOPADEM,
(ruce postavíme před tělem dlaněmi proti sobě, pohybujeme s nimi ze strany na stran)
VŠECHNO LISTÍ PADÁ NA ZEM
(ruce postavíme před tělem dlaněmi kolmo k zemi, pohybujeme s nimi krouživými pohyby směrem dolů)
MILÉ DĚTI, TĚŠTE SE,
(tleskáme do rytmu)
(jméno) NÁM LIST DONESE.
ruku dlaní vzhůru přiblížíme k dítěti a tahem k břichu si přitáhneme dítě za ruku k sobě)

ČEPICE A RUKAVICE

ČEPICE MI HODNĚ SLUŠÍ,
(pohyb při nasazování kulicha na hlavu)
ZAKRÝVÁ MI OBĚ UŠI,
(zakrýt dlaněmi obě uši)
K ČEPICI MÁM RUKAVICE,
(nataženými prsty jedné ruky přejet po hřbetě druhé ruky, a naopak)
KDYBY PŘIŠLA FUJAVICE
(máváme rukama ze strany na stranu před tělem)

Nahoru


SNĚHULÁK

SNĚHULÁČEK PANÁČEK
(rukama před tělem vytvarujeme tři na sobě stojící koule)
MÁ NA HLAVĚ PLECHÁČEK.
(ruku položíme dlaní na temeno hlavy)
MÍSTO OČÍ UHLÍKY,
(ukazovákem ukážeme na oči)
NA KABÁTĚ KNOFLÍKY,
(ukazovákem na hrudi a břiše ukážeme čtyři knoflíky)
STOJÍ TIŠE, STOJÍ BOS,
(ukazovák přiložíme před pusu)
ČERVENÝ MÁ Z MRKVE NOS.
(rukou v pěst s trčícím palcem a malíkem znázorníme od nosu dlouhý nos)

Nahoru