REŽIM DNE

6:30 - 8:30            Hry dle výběru, individuální práce, pohybové aktivity

8:30 - 8:45            Ranní činnost - cvičení, pohybové aktivity

8:45 - 9:00            Přesnídávka

9:00 - 9:45            Individuální, skupinová práce

9:45 - 11:45           Pobyt venku

11:45 - 12:15         OBĚD

12:15 - 14:15         Odpočinek, klidové a relaxační činnosti;

                             Zájmová klidová činnost (indiv. x skupinová)

14:15 - 14:45         SVAČINA

14:45 - 17:00         Zájmová činnost, individuální práce, přechod do třídy se                                      závěrečným provozem, pobyt venku

                               

 Režim je rámcový. Všechny činnosti jsou přizpůsobovány počasí, potřebám a zájmu dětí, a proto se mohou v časech lišit!!! 

Scházení dětí:  6:30 - 7:30 třída Motýlci

Rozcházení dětí: 16:00 - 17:00 třída Motýlci

PROVOZ NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

 Motýli - 6:30 - 17:00 hod.

Ježci -    7:30 - 16:00 hod.

Myšky - 7:30 - 16:30 hod.

Rybky - 8:00 - 15:00 hod.