PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 AKCE budou průběžně DOPLŇOVÁNY a UPŘESŇOVÁNY na informačních tabulích jednotlivých tříd i na webových stránkách MŠ FIALKA!!!