Pravidelné aktivity

V rámci provozu mateřské školy mají děti možnost využívat různé aktivity rozvíjející jejich vlohy nebo naopak pomáhající v oblastech, kde je třeba intenzivní péče.

Podle zájmu rodičů a dětí budeme pokračovat v některých aktivitách z loňského roku, přichystali jsme i nějaké novinky.

  • Rekondiční jízda na koních
  • Pobyt v relaxační místnosti
  • Plavání
  • Škola v přírodě
  • Hrátky s angličtinou v rámci Školního vzdělávacího programu
  • Canisterapie

 

Rekondiční jízda na konících (Ježečci, Myšky, Motýlci, Rybičky)

Jízdy na dvou až třech konících v areálu mateřské školy probíhají za příznivého počasí každé pondělí pod zkušeným vedením manželů Pišlových, kteří provozují rehabilitační jízdy mj. i v denním stacionáři DAR, projížďkové jízdy pod Petřínskou rozhlednou. Cena (za jednu jízdu) je 50 Kč na dítě. Jízdy zahájeny v průběhu září 2018. Tato akce je dobrovolná!!!

 

Pobyt v relaxačním pokoji (Rybičky, Myšky, Motýlci, Ježečci)

Relaxační pokoj využívají všechny děti v průběhu celého dne, týdne, měsíce i roku.Po vzájemné domluvě s paní učitelkami mohou relaxační pokoj navštěvovat i rodiče společně s dětmi.

 

Škola v přírodě (Ježečci, Motýlci, Rybičky, Myšky)

Škola v přírodě se uskuteční v druhé polovině školního roku opět v Peci pod Sněžkou, chata Milíře (jako v loňském roce). Již se těšíme na hojnou účast dětí, jelikož v loňském i předloňském roce jsme se vrátili všichni velmi spokojeni!  

 Všechny informace budou upřesněny v průběhu školního roku 2018/2019

 

Výuka plavání (Ježečci, Motýlci - předškoláci) - výuka proběhne v prvním pololetí školního roku 2018/2019

Plavecký bazén Tuchlovice

 

Pro děti z Rybiček, Myšek 

 Plavání pro děti z těchto tříd bude upřesněno v průběhu školního roku dle situace.  

 

 Keramická tvořivá dílnička (Rybky, Myšky, Motýlci, Ježečci)

- vedoucí keramické dílny Mgr. Kateřina Fürstenzellerová

- činnost plánují učitelky jednotlivých tříd dle aktuálních třídních plánů v průběhu celého roku ze všech komplexů MŠ LAUDOVA (MŠ Duha, MŠ Sluníčko, MŠ Fialka)

 

Rehabilitačně kondiční cvičení (Rybky, Myšky, Ježci, Motýli)

- vede Blanka Hábová v průběhu celého týdne i celého roku

 

 Canisterapie (Myšky, Rybky, Ježci, Motýli)

Vždy jednou za 14 dní. Upřesněno na jednotlivých třídách na vývěskových nástěnkách. Zájemci se vždy hlásí u paní učitelek na jednotlivých třídách. 

Informace o pravidelných akcích budou průběžně doplňovány či aktualizovány. Děkujeme za pochopení.