PODĚKOVÁNÍ

stažený soubor

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům a rodičům, kteří nás podporují ve školním roce 2017/2018, jak materiálně, finančně, vlastní pomocí i ve sběru papíru!!! 

Pí. BRUNNOVÉ za hračky, papíry, pastelky, dekorační věci pro děti do třídy Ježečků 

Nadaci KOOPERATIVA za finanční dar v hodnotě 24 000,- Kč

Zaměstnancům odboru Zajištění z Pojišťovny KOOPERATIVA v hodnotě 6 000,- Kč do spec. tříd

FM PODRAZIL za finanční dar v hodnotě 10 000,- Kč

Panu ŠVEŇHOVI za propagační dárky pro děti

Panu  Miloslavu PTÁČKOVI za finanční dar 5 000,- Kč na nákup dárků pod stromeček do třídy Myšek

PODĚKOVÁNÍ paní ALINGEROVÉ, paní BRABCOVÉ, paní BASZOVÉ, DOPITŮM A BŘEZINŮM za hračky a knížky pod stromeček pro děti

PODĚKOVÁNÍ panu DOPITOVI za návštěvu kina CINE STAR v předvánočním času

Za třídu Ježečků  PODĚKOVÁNÍ TRMATOVÝM, KADLECOVÝM, mamince od OLIVERA za dárečky pod stromeček ve formě výtvarného materiálu, knížek, drobných her.

Paní KARKOŠKOVÉ a HOJNÉ za hračky do třídy Ježečků.

Manželům INKOV, EVĚ SRPOVÉ a ostatním dárcům za vánoční dárky do třídy Rybek

Panu ČERNÉMU za zajištění počítače do třídy Rybek