Jaké písničky se děti z Rybiček učí?

Při ranním povídání:

JAK SE JMENUJEŠ
AHOJ

Při hudebních chvilkách:

Auto tů tů
Budliky, budliky
Běží liška k táboru
Holka modrooká
Jedna - dvě, Honza jde
Já do lesa nepojedu
Já mám koně
Kočka leze dírou
Vítr fouká (Meluzína)
Mráz
Ovčáci čtveráci
Sedí liška pod dubem
Travička zelená
Veverka

Při hudebních činnostech:

Ovoce v košíku
Muzikanti
Adámku náš
Hlava, ramena
Strýček Donald farmu měl

Znakované písničky:

Použité znaky vycházejí ze znakové řeči a dalších existujících systémů (Makaton, Znak do řeči, aj.), které přizpůsobujeme pohybovým možnostem a vývojové úrovni dětí.

Už ty pilky dořezaly
Sněží sněží

 

Ovčáci čtveráci

Tónina C dur, takt 2/4
Ovčáci, čtveráci, vy jste naší vičku i tu čočovičku vypásli.
To je lež, jako věž, nebyla to vička, ani čočovička, byl oves.

Nahoru


Sedí liška pod dubem

Tónina C dur, takt 4/4
Sedí liška pod dubem, má píšťalku, a buben. Na píšťalku, píská, a na buben tříská.

Nahoru


Běží liška k táboru

Tónina C dur, takt 2/4
Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru. Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá.
Běž zajíčku, běž za ní, pober jí to koření. Liška se mu schovala, ještě se mu vysmála.

Nahoru


Veverka

Tancovala veveřička s veveří, s veveří. Měla šišky a koblížky k večeři, k večeři.
Tancovala veveřička s veveroku, s veverkou, utírala svoje očka zástěrkou, zástěrkou.

Nahoru


Já do lesa nepojedu

Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajný přišel, on by mě vzal sekeru.
Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajný přišel, on by mě to všechno vzal.

Nahoru


Vítr fouká (Meluzína)

Vítr fouká do komína,
všemi okny lomcuje.
Vysmívá se meluzína,
proč ten vrabec běduje.
Fijú, fijú, fú, fijú, fijú, fí,
Jen se nesměj, meluzíno,
taky by tě přešel smích,
kdybys měla uklizíno,
do bytu ti napad´ sníh.
Fijú, fijú, fú, fijú, fijú, fí,
Nahoru


Auto tů tů

Tů tů tů
auto už je tu.
Tů tů tů
auto už je tu.
Pojeď mámo pojeď s náma
za chvíli jsme za horama.
Tů tů tů
auto už je tu.
Tů tů tů
auto už je tu.

Nahoru


Travička zelená

Travička zelená
to je moje potěšení.
Travička zelená
to je moje peřina.
Když si smyslím
na ni sednu
když si smyslím
na ni lehnu.
Travička zelená
to je moje peřina.

Nahoru


Budliky, budliky

Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla,
budliky, budliky, Káča by se lekla.
Budliky, budliky, ve velikém pytli,
nosíme nezbedy, které jsme si chytli.
Nahoru


Holka modrooká

Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká nesedávej tam.
V potoce se voda točí, podemele tvoje oči, holka modrooká nesedávej tam.
Nahoru


Já mám koně

Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
Když já jim dám jetele, oni skáčou vesele.
Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa.
Když já jim dám obroku, oni skáčou do skoku.
Nahoru


Jedna - dvě, Honza jde

Jedna dvě, Honza jde, nese pytel mouky,
máma se raduje, že bude péct vdolky.
Nepekla, nepekla, Honza skočil do pekla.
Pekla, pekla, Honza vylez z pekla.
Nahoru


Kočka leze dírou

Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem
nebude-li pršet nezmoknem, nebude-li pršet nezmoknem.
A když bude pršet, zmokneme, zmokneme,
na sluníčku zase uschneme, na sluníčku zase uschneme.
Nahoru


Mráz

MRÁZ Mráz, mráz, mráz, chodí kolem nás.
Zamrzly loužičky, zebou nás nožičky.
Mráz mráz, mráz, chodí kolem nás.
Nahoru

Ovoce v košíku – píseň na nácvik rytmizace a druhů ovoce

Ovoce mám v košíčku. Pozvu na něj (jméno dítěte). Nejradši má (druh ovoce).
(vyhledáme ovoce, např. skutečné, na fotografii, na obrázku. Vytleskáme podle slabik název ovoce)

Nahoru


Muzikanti – píseň na nácvik rytmizace a Orffových nástrojů

My jsme malí muzikanti bum, bum, bum.
(Jméno dítěte) hraje na (název nástroje)
(z Orffova instrumentáře pojmenujeme jeden nástroj – činelky, bubínek, triangl, rumbakouli, hůlky/ozvučná dřívka, tamburínu, cinkadlo, rolničky, zvonkohrau, xylofon, ...; který dítě vyhledává a pak zahraje do rytmu
Bum, bum, bum - Bum, bum, bum

Nahoru


Adámku náš – píseň na nácvik oblékání a poznávání kusů oblečení

Adámku náš, copak děláš,
děti jsou do školy, tys ještě v posteli,
o nic nedbáš, o nic nedbáš.
Adámek vstal …................ hledal (doplníme oblečení, které dítě hledá) Nahoru


Hlava, ramena – píseň na nácvik uvědomění tělesného schématu, ukazování částí těla

Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. (zpíváme dokola a zrychlujeme)
Nahoru


Strýčkova farma

Strýček ... farmu měl (doplníme jméno dítěte)
hija hija hou
a na té farmě ... měl (doplníme zvíře, děti ho najdou na obrázku a všichni společeně řekneme jak dělá.)
hija hija hou.

Nahoru

 


Už ty pilky dořezaly

Už ty pilky dořezaly, (pila, dost, řezat)
už ty mlýnky domlely, (mlýnek, dost, mlít)
už sedláci vymlátili, (tlouci)
mají plné stodoly. (plný, dům)

pila: vůdčí ruku položíme malíkovou stranou přes druhou ruku, postavenou před tělem. Pohybem znázorňujeme řezání
dost: před tělem překřížíme ruce dlaněmi dolů a pohybem do stran ruce oddělíme řezat: stejně jako pila
mlýnek: ruce v pěst postavíme před tělem na sebe. Vůdčí ruka je nahoře a naznačuje kruhový pohyb při mletí na mlýnku
mlít: stejně jako mlýnek
tlouci: ruce postavíme před tělo do výše ramen dlaněmi proti sobě. Dlaně se ovšem nedotýkají, ruce jsou vzdáleny na šíři ramen. Střídavým pohybem paží směrem dolů znázorňujeme mlácení obilí.
plný: vůdčí dlaní znázorníme před tělem hromadu
dům: dlaněmi obou rukou znázorníme před tělem tvar domu (střecha a boční stěny)

Nahoru


Sněží sněží

Sněží sněží (sníh, sníh)
mráz kolem běží (mráz, okolo, běžet)
zima je kočičce (zima, kočka)
hřbet se jí ježí. (záda, ježit se)

Fouká fouká (foukat, foukat)
bílá je louka (bílý, louka)
zima je pejskovi (zima, pejsek)
ke kamnům kouká. (kamna, koukat)

sníh: ruce zvedneme do výše ramen, palce natočíme směrem k hrudi, roztáhneme mírně prsty na rukách a z tohoto postavení pak spouštíme ruce svisle dolů před tělem
mráz: ruce zatneme v pěst a postavíme je před tělem ve výši spodních žeber, hřbetem směřují pěsti vzhůru a jsou mírně vzdáleny od sebe. Provedeme otočení rukou, jakobychom napodobili zlomení rampouchu
okolo: svěšeným ukazováčkem vůdčí ruky znázorníme kruh před tělem
běžet: pažemi znázorníme pohyb paží při běhu
zima: ruce zaťaté v pěst přiložíme na hruď nad prsa a krátkými pohyby k sobě a od sebe znázorňujeme třesení v zimě
kočka: prsty obou rukou vytvoří špetky a my jimi znázorníme kočičí vousky pomocí kratších pohybů rukou od nosu do stran
záda: vůdčí rukou se dotkneme přes protilehlé rameno vršku zad
ježit se: zvedneme ukazováky a prostředníky obou rukou a před tělem kmitáme rukama s takto vztyčenými prsty lehce a krátkými pohyby nahoru a dolů
foukat: paže ohneme v loktech a uvolněnýma ruce zvedneme do výše ramen, obě ruce se volně pohybují k sobě až do překřížení a od sebe, jako by znázorňovali foukání větru
bílý: vůdčí ruku zatneme v pěst, jen palec zůstane zvižený. V tomto postavení ji přiložíme k protilehlé paži, palec směřuje nahoru k ramenní. Krátkým pohybem dolů pohladíme palcem paži dvakrát za sebou
louka: rukou s dlaní směřující k zemi znázorníme před tělem plochu louky
pejsek: prsty vůdčí ruky roztáhneme a obejmeme s nimi spodní část obličeje. Z této polohy oddalujeme ruku před obličej a přitom svíráme prsty do špetky, jakobychom ukazovali, jak má pejsek velký čumák.Po spojení všech prstů stejnou dlaní pleskneme o vnější stranu stehna, jakobychom chtěli pejskovi ukázat „pojď k noze“.
kamna: dlaněmi obou rukou vytvoříme před tělem pohybem tvar kamen (horní plotna a stěny kamen)
koukat: ukazováčky obou rukou se dotkneme spánkových kostí a pohybem vpřed naznačíme směr pohledu

Nahoru