DSCN7724.JPG   DSCN7722.JPG

 

 KDO JSME?

     Jsme běžná Mateřská škola FIALKA, která je od 1. září 2007 součástí Mateřské školy Laudova 3/1030, se speciálními třídami. Naše detašované pracoviště sídlí na adrese Brunnerova 1011/3, Praha 17 - Řepy.

Máme dvě běžné věkově smíšené třídy s integrací (Ježečky a Motýlky) a dvě třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami . 

Jak to u nás vypadá?

     Naše Mateřská škola stojí uprostřed sídliště. Budova z konce sedmdesátých let původně sloužila jeslím - stacionáři - speciální mateřské škole pro děti se zdravotním oslabením.

K dispozici máme relativně velkou zahradu s pískovišti, prolézačkami, houpačkami, houpadly. V zahradě jsou vysázeny stromy a keře, které poskytují dětem mnoho "schovávacích" prostor i míst k nerušené hře.


     Školní zahrada prošla velkou renovací, kdy byly odstraněny zastaralé herní prvky a nahrazeny zcela novými, pro děti velmi atraktivními (herní sestava, dřevěný domeček, kreslící tabule, posezení na terasách, aj.). Došlo k rekonstrukci mlhoviště a vzniklo  nové, krásné, dětmi oblíbené. Místo nevyhovujícího a nebezpečného asfaltového povrchu chodníčků, chodíme všichni po zámkové dlažbě.

Do současné doby prošla škola dalšími viditelnými úpravami. Zrekonstruovaly se dětské venkovní umývárky, vytvořilo se krásné pracovní zázemí pro paní kuchařky (nová VARNA).

     Naším cílem je vytvořit "zdravou mateřskou školu", která umožní dětem s různými problémy zapojení do dětského kolektivu i běžného života a všem ostatním dětem porozumět našemu mottu:"HRAJEME SI, ZPÍVÁME A MÁME SE RÁDI". Naučit je vedle dětí s handicapy žít, pomáhat jim a akceptovat je se vším všudy. Zároveň chceme dětem poskytnout dětství v klidném a příjemném prostředí.

Naším přáním je, aby děti byly nejen zdravé, ale i šťastné!!!