NOVÝ BÍLÝ (RELAXAČNÍ) POKOJ

Bílý pokoj vychází z metody snoezelen. Tato metoda vznikla v 70. letech 20. století v Holandsku. Termín snoezelen vznikl spojením dvou holandských slov, která znamenají čichat a dřímat: snuffelen a doezelen.

Bílý pokoj je speciálně upravená místnost - klidová zóna, terapeutické útočiště určené k rekondici, rekonvalescenci, rehabilitaci, stimulaci smyslů, ke zklidnění těla i duše.
Snoezelen může být chápán jako snaha o vytvoření atmosféry bezstarostného uvolnění, ve kterém jsou umožněny projevy navozené optimálním způsobem pomocí bazálních stimulací.

Přestože snoezelen nemá pevné normy, splňuje tři kategorie funkcí - relaxační, poznávací a interakční.
V našich podmínkách budeme Bílý pokoj využívat především jako relaxaci sloužící k odbourání stresu. Stres primárně souvisí s poruchou autistického spektra a může být jednou z příčin poruch chování jako je agresivita či hyperaktivita.

Vybavení Bílého pokoje není předepsané, obvykle je ale tvoří podložka pro pohodlné odpočívání – v ideálním případě vodní lůžko, které umožňuje optimální uvolnění těla a zároveň může stimulovat pohyb. K dalšímu vybavení patří audiopřehrávač a rozličné světelné a zvukové zdroje, které může klient sám ovládat.

Je primárně určen pro děti z Rybiček, Myšek, ale je využit k relaxaci i dětmi z ostatních tříd.

   V lednu 2014 (díky mamince Martina Janaty z Rybek a Komerční bance) jsme získali finanční dar, který nám umožnil zřídit a vybavit nový Bílý (Relaxační) pokoj!!! 

Tento pokoj se nachází v jiné místnosti (větší, prostornější), za třídou Myšek. 

Všem, kdo by měli zájem, ho umožníme navštívit!!

 

20150422_135254 20150422_135320 20150422_135333 20150422_135345 20150422_135408 20150422_135445 20150422_135541 20150422_135608 20150422_135640 20150422_135751 20150422_135757 20150422_135824 20150422_135919 20150422_140009 20150422_140019